2021011973 - Singel 5 - Vergunning

2021011973 - Singel 5 - Het schepencollege heeft in zitting van 29.03.2021 een vergunning verleend voor het oprichten van een fiets- en werktuigstalling bij een bedrijf.