2021045010 - Keizershoek 46 - Vergunning

2021045010 - Keizershoek 46 - Het schepencollege heeft in zitting van 29.03.2021 akte genomen van een IIOA-klasse 3 - voor het plaatsen en in exploitatie nemen van een propaangastank van
2.950 liter (rubriek 17.1.2.2.1°).