2021042939 - Pastoriestraat 11 - Vergunning

2021042939 - Pastoriestraat 11 - Het schepencollege heeft in zitting van 29.03.2021 akte genomen van de aanvraag voor een bronbemaling.