2021040321 - Zwarthoutstraat 7 - Aktename IIOA klasse 3 - bronbemaling

2021040321 - Zwarthoutstraat 7 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.03.2021 akte genomen van een IIOA klasse 3 voor een bronbemaling.