2021038159 - Molenstraat 57 - Aktename stedenbouwkundige handelingen

2021038159 - Molenstraat 57 - Het schepencollege heeft in zitting van 15.03.2021 akte genomen van de melding voor het vervangen van een vloerplaat.