2021036376 - Prins Boudewijnlaan 15 - Weigering

2021036376 - Prins Boudewijnlaan 15 - Het schepencollege heeft in zitting van 10.05.2021 een aanvraag tot het aanleggen van 2 padelvelden geweigerd.