2021033151 - Duffelshoek 77 - Vergunning

2021033151 - Duffelshoek 77 - Het schepencollege heeft in zitting van 21.06.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een terras op de eerste verdieping.