2021033151 - Duffelshoek 77 - het bouwen van terras op de eerste verdieping

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BOUWEN VAN TERRAS OP DE EERSTE VERDIEPING

Wij delen jou mee dat door de heer Anthony Ruts en mevrouw Freya Verheyen een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Duffelshoek 77, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 218T.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het bouwen van een terras op de eerste verdieping

De aanvraag kan je inkijken vanaf 25 maart 2021 tot en met 23 april 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021033151. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 23 april 2021 op volgende wijze worden ingediend:

- digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)

- digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )

- per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021033151

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021033151.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.