2021019794 - Pieter Potlaan zn - Weigering

2021019794 - Pieter Potlaan zn - Het schepencollege heeft in zitting van 2.08.02021 een aanvraag geweigerd voor het opsplitsen van Lot 24 in 3 kavels voor nieuwe woonentiteiten en 1 kavel bestemd als gemeenschappelijke toegang.