2021019794 - Pieter Potlaan zn - het bijstellen van een verkaveling

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning KONTICH, PIETER POTLAAN LOT 24

Wij delen jou mee dat door mevrouw Els Van Eyndhoven en de heer Peter Van Eyndhoven een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Pieter Potlaan zn, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 106Y3.

De aanvraag betreft het bijstellen van een verkaveling. 

De aanvraag werd onderworpen aan een administratieve lus en kan je inkijken vanaf 12 april 2021 tot en met 11 mei 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. U dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021019794. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 11 mei 2021 op volgende wijze worden ingediend:

- digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)

- digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )

- per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich

- tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeentplein 1 te 2550 Kontich, eerste verdieping

- per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021019794

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021019794.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.