2021017938 - Wildemansstraat 51 - Vergunning

2021017938 - Wildemansstraat 51 - Het schepencollege heeft in zitting van 31.05.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een zwembad.