2021016515 - Beemdenlaan 14 - Aktename stedenbouwkundige handeling

2021016515 - Beemdenlaan 14 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.02.2021 akte genomen van een melding stedenbouwkundige handelingen zijnde het verwijderen van een binnenmuur.