2021012805 - Keizershoek 93 - Vergunning

2021012805 - Keizershoek 93 - Het schepencollege heeft in zitting van 21.05.2021 een vergunning verleend voor het het vervangen van een raam door een garagepoort.