2021011772 - Hondstraat 2D - Vergunning

2021011772 - Hondstraat 2D - Het schepencollege heeft in zitting van 21.06.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een tuinhuis.