2021010569 - Rauwaard 14 - Aktename

2021010569 - Rauwaard 14 - Het schepencollege heeft in zitting van 25.01.2021 akte genomen van de melding voor het aanvragen van een bronbemaling.