2021009960 - Grote Steenweg 117 - Weigering

2021009960 - Grote Steenweg 117 - Het schepencollege heeft in zitting van 29.03.2021 een vergunning geweigerd voor het plaatsen van een publiciteitszuil.