2021008724 - Schuurveld 21 - Vergunning

2021008724 - Schuurveld 21 - Het schepencollege heeft in zitting van 31.05.2021 een vergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning.