2021006491 - Beekboshoek 37 - Vergunning

2021006491 - Beekboshoek 37 - Het schepencollege heeft in zitting van 31.05.2021 een vergunning verleend voor het schrappen van een 3e bovengrondse bouwlaag.