2021004830 - Duffelsesteenweg 156 - hernieuwing van een IIOA klasse 2

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning HERNIEUWING VERGUNNING ECO-COLORS NV

Wij delen jou mee dat door ECO - COLORS NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Duffelsesteenweg 156, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie E nummer 76B.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Verandering - 4.1.2° - wijziging in de machines

Verandering - 4.5. - regulariseren van de huidige opslag

Nieuw - 16.3.2°a) - een compressor van 1 kW en airco installatie van 4,2 kW

Verandering - 17.3.2.1.2.2° - CLP-omzetting + actualisatie opslag

Verandering - 17.3.2.2.2°c) - CLP-omzetting + actualisatie opslag

Nieuw - 17.3.4.1°b) - opslag van bijtende producten

Verandering - 17.3.6.2°b) - CLP-omzetting + actualisering opslag

Nieuw - 17.3.7.2°b) - opslag van producten die op de lange termijn een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid.

Verandering - 17.3.8.2° - CLP-omzetting en actualisatie opslag

Nieuw - 24.4. - een labo voor kwaliteitscontrole

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 juni 2021 tot en met 9 juli 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2021004830. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 9 juli 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2021004830

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2021004830.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.