2021000226 -Tulpenlaan 13 - Vergunning

2021000226 - Tulpenlaan 13 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.03.2021 en vergunning verleend voor het wijzigen van de garagepoort en de ramen in de voorgevel.