2020178384 -Bochtstraat 22 - Vergunning

2020178384 -Bochtstraat 22 - Het schepencollege heeft in zitting van 15.03.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van crepi op de voorgevel.