2020177104 - Kerkevelden 1B - Vergunning

2020177104 - Kerkevelden 1B - Het schepencollege heeft in zitting van 15.03.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een eengezinswoning.