2020175227 - Noordstraat 11/Schoolstraat 13 - Vergunning

2020175227 - Noordstraat 11/Schoolstraat 13 - Het schepencollege heeft in zitting van 21.06.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een meergezinswoning met 3 wooneenheden.