2020174721 - Tanghoflaan 5 - Vergunning

2020174721 - Tanghoflaan 5 - Het schepencollege heeft in zitting van 26.04.2021 een vergunning verleend voor het aanleggen van een zwemvijver.