2020170687 - Beeklaan 14 - Vergunning

2020170687 - Beeklaan 14 - Het schepencollege heeft in zitting van 29.03.2021 een vergunning verleend voor het renoveren van een woning.