2020166998 - Prins Boudewijnlaan 7A - Vergunning IIOA- klasse 2

2020166998 - Prins Boudewijnlan 7A - Het schepencollege heeft in zitting van 12.04.2021 een vergunning verleend voor het aanleggen van gietvloeren.