2020166998 - Prins Boudewijnlaan 7A - IIOA- klasse 2 - kantoor, opslagplaats en toonzaal vloermaterialen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning 2020 - DEWECO - OVA KL 2 KONTICH

Wij delen jou mee dat door DEWECO BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Prins Boudewijnlaan 7A, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummer 77M.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

 • Nieuw - 12.3.2° - vaste installatie voor opladen batterijen van heftruck, schrob, andere
 • Nieuw - 15.1.1° - stalling bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens al dan niet overdekt
 • Nieuw - 16.3.2°a) - diverse toestellen samendrukken van gassen zoals airco, warmtepomp, compressor
 • Nieuw - 17.3.2.2.2°c) - opslag diverse gevaarlijke producten licht ontvlambaar
 • Nieuw - 17.3.4.2°b) - opslag gevaarlijke stoffen irriterend
 • Nieuw - 17.3.6.2°b) - opslag gevaarlijke producten schadelijk
 • Nieuw - 17.3.7.2°b) - opslag gevaarlijke producten schadelijk voor gezondheid
 • Nieuw - 17.3.8.2° - gevaarlijke stoffen schadelijk voor aquatisch milieu
 • Nieuw - 17.4. - diverse gevaarlijke producten met verschillende gevareneigenschappen, in kleine recipiënten
 • Nieuw - 44.3. - opslag harsen met diverse eigenschappen

De aanvraag kan je inkijken vanaf 14 januari 2021 tot en met 12 februari 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020166998. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 12 februari 2021 op volgende wijze worden ingediend:

 • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020166998

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020166998.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.