2020165472 - Eekhoven 15 - Vergunning

2020165472 - Eekhoven 15 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.03.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een zwembad.