2020158020 - Eertbrugge 3 - Vergunning

2020158020 - Eertbrugge 3 - Het schepencollege heeft in zitting van 1.02.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een dakkapel en het aanleggen van een zwemvijver.