2020156802 - Deken Jozef Van Herckstraat 38 - Vergunning

2020156802 - Deken Jozef Van Herckstraat 38 - Het schepencollege heeft in zitting van 15.03.2021 een vergunning verleend voor het plaatsen van een zwembad.