2020150104 - Duffelshoek 94 - Vergunning

2020150104 - Duffelshoek 94 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.03.2021 een vergunning verleend voor het bouwen van een poolhouse.