2020149899 - Meylweg 32 -Weigering

2020149899 - Meylweg 32 - Het schepencollege heeft in zitting van 15.03.2021 een aanvraag voor het bouwen van een eengezinswoning geweigerd.