2020147709 - Groeningenlei 62 - het bouwen van meergezinswoningen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning 20_211 - ARE KONTICH HOCKEY

Wij delen jou mee dat door Tom De Vries namens APART Real Estate NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 62 en Groeningenlei 72, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 73C2, 74E, 74H, 74C en 74S.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het slopen van een gebouw, rooien van bomen en bouwen van meergezinswoningen.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 16 juli 2021 tot en met 14 augustus 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020147709. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 14 augustus 2021 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020147709

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020147709.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.