2020138005 - Wipstraat 24 - Vergunning

2020138005 - Wipstraat 24 - Het schepencollege heeft in zitting van 1.03.2021 een vergunning verleend voor het slopen van een gebouw en het bouwen van een kantoorgebouw.