2020113797 - Keizershoek 141 - het afbreken van de bestaande gelijkvloerse aanbouw en het bouwen van een nieuwe aanbouw met 2 verdiepingen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning DE NES - SELS

Wij delen jou mee dat door mevrouw Kim Sels en de heer Lorentz De Nes een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Keizershoek 141, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie F nummer 239G4.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het afbreken van de bestaande gelijkvloerse aanbouw en het bouwen van een nieuwe aanbouw met 2 verdiepingen.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 9 oktober 2020 tot en met 7 november 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020113797. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 7 november 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (www.kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020113797

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020113797.Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd