2020110375 - Nieuwstraat 42 - Vergunning

2020110375 - Nieuwstraat 42 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.10.2020 een vergunning verleend voor het bouwen van een garage.