2020072702 - Ooststatiestraat 132 - het hernieuwen van een vergunning

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning WASSERIJ CAMELIA

Wij delen jou mee dat door mevrouw Evelyn Toussein en TEXTIELREINIGING CAMELIA BVBA een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Ooststatiestraat 132, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 219B6 en 219C6.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Hernieuwing - 3.4.1°b) -

Nieuw - 15.1.1° - het stallen van 3 bestelwagens

Hernieuwing - 16.3.2°a) -

Hernieuwing - 17.3.2.1.1.1°b) -

Nieuw - 17.3.4.1°b) - opslag van bijtende stoffen (GHS05)

Nieuw - 17.3.6.1°b) - opslag van schadelijke stoffen (GHS07)

Nieuw - 17.3.8.1° - opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09)

Hernieuwing - 17.4. -

Hernieuwing - 39.1.2° -

Hernieuwing - 43.1.2°b) -

Hernieuwing - 46.1°b) -

Hernieuwing - 53.8.1°b) -

De aanvraag kan je inkijken vanaf 10 oktober 2020 tot en met 8 november 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020072702. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 8 november 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020072702

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020072702.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.