2020104933 - Kauwlei 90 - Vergunning

2020104933 - Kauwlei 90 - Het schepencollege heeft in zitting van 22.10.2020 een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning.