2020052060 - Groeningenlei 12 - IIOA klasse 2 - hernieuwing bestaande vergunning met kleine veranderingen en toevoegingen

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning FVP

Wij delen jou mee dat door PETROLEUM PRODUKTEN FVP NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 12, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 86H2 en 86G2.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

 • Verandering - 3.4.2° - er was een maximum debiet van 2m³/u vergund en nu vraagt de exploitant een vermeerdering van 0,604m³/u bij om reden van het wassen van eigen trucks.
 • Verandering - 6.4.1° - Totaal opslag van 14 540l:
  • de opslag van 1.540l smeerolie -bovengronds dubbelwandig
  • de opslag van 2.400l smeerolie - bovengronds dubbelwandig
  • de opslag van 2.000l smeerolie in vaten van elk 200l op opvangbakken
  • de opslag van 7.600l afvalolie - bovengronds dubbelwandig
  • de opslag van 1.000l antivries in 5 vaten van elk 200l inhoud op opvangbakken

 Noot : een meer opslag van 9.540l om reden dat afvalolie en antivries onder dezelfde rubrieknummer vallen.

 • Hernieuwing - 6.5.2° 
 • Hernieuwing - 15.1.1° 
 • Hernieuwing - 15.2. 
 • Hernieuwing - 15.4.1° 
 • Verandering - 16.3.2°a)
  • één luchtcompressor - deze compressor vervangt de twee vergunde compressors
  • bijkomend 2 frigo's in shop (0,2kWx2 = 0,4kW)) - dit ipv de vergunde 7,7kW - dus 0,7kW meer
 • Nieuw - 17.1.2.1.1° - opslag van gassen (butaan/propaan) in verplaatsbare recipiënten met elk een max. opslag van 50l
 • Verandering - 17.3.2.1.1.2°
  • in gecompartimenteerde, ondergrondse, dubbelwandige houder nummer 1 (inhoud 70.000l):
   • de opslag van 50.000l (41,650ton) gasolie in twee compartimenten (4,165ton + 37,485ton)
   • de opslag van 20.000l (16,660ton) petroleum in één compartiment van voormelde gecompartimenteerde houder (1)
  • in gecompartimenteerde, dubbelwandige, ondergrondse houder nummer 2 (inhoud 70.000l):
   • de opslag van 12.000l (9,996ton) gasolie in één compartiment en de opslag van 30.000l (24,990ton) diesel in 2 compartimenten van elk 15.000l.
  • de aparte opslag van 1.000l (0,833ton) mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder in de werkplaats.

  Noot : 1. aftapolie valt niet meer onder deze rubrieknummer,

 2. ipv de vergunde 2.000l mazout (cv) is er maar 1.000l opslag mazout en

 3. er is een meer opslag van 12.000l gasoil ipv de minder opslag van 12.000l benzine

 • Verandering - 17.3.2.2.2°a) - de opslag van benzine in twee compartimenten (8.000l + 20.000l) van de ondergrondse, dubbelwandige, gecompartimenteerde houder nr2 - 70.000liters

  Noot : een minder opslag van 12.000l.

 • Hernieuwing - 17.4.
 • Nieuw - 43.1.1°a) - stookolie-installatie op gasoil voor de verwarming van de werkplaats

De aanvraag kan je inkijken vanaf 17 mei 2021 tot en met 15 juni 2021.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020052060. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 15 juni 2021 op volgende wijze worden ingediend:

 • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
 • digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
 • per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
 • per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020052060

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020052060.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.