2020050510 - Edgard Tinellaan 13 - Vergunning

2020050510 - Edgard Tinellaan 13 - Het schepencollege heeft in zitting van 20.08.2020 een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning.