2020047456 - Groeningenlei 83 - Aktename stedenbouwkundige handelingen

2020047456 - Groeningenlei 83 - Het schepencollege heeft in zitting van 30 april 2020 akte genomen van de melding van het plaatsen van een tuinhuis.