2020042740 - Rubensstraat 116 - Aktename stedenbouwkundige handelingen

2020042740 - Rubensstraat 116 - Het schepencollege heeft in zitting van 16 april 2020 akte genomen van de melding van het bouwen van een veranda.