2020042629 - Mechelsesteenweg 75 - het aanvragen van een bronbemaling

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning BEMALING FASE II BROUWERSTRAAT

Wij delen jou mee dat door Algemene Bouwonderneming Cogghe en Cie NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Mechelsesteenweg 77, Brouwersstraat 4, Mechelsesteenweg 75, Brouwersstraat 6 en Mechelsesteenweg 73, kadastraal gekend als Kontich afdeling 2 sectie C nummers 286K en 289E.

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Verandering - 53.2.2°b)2° - Het project bevindt zich in woongebied volgens het Gewestplan, zie Figuur 15. Daar het opgepompte volume grondwater meer is dan 30.000 m3/j en het bemalingspeil dieper dan 4 meter onder het lokale maaiveld, wordt de bemaling ingedeeld in een klasse 2 vergunning. 

Er wordt aangeraden om in de vergunningsaanvraag een buffer van 25% te nemen op het berekende maximaal dagdebiet en de opgepompte volumes om rekening te houden met onvoorziene werfomstandigheden, onzekerheden op de doorlatendheid van de ondergrond etc.

Voor een bemalingsduur 1 jaar wordt er dus best een totaal volume grondwater van 97.388 m3 aangevraagd (1,25 * 77.911 m3 opgepompt zie Figuur 12). Het maximale dagdebiet bedraagt 600 m3/d of 25 m3/u (1,25 * 19,5 m3/u, zie Tabel 4).

Bestaande bemaling fase I wordt volledig stopgezet en aangepast naar bemaling fase II. Fase I en II zullen op geen moment gelijktijdig in werking zijn !

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 mei 2020 tot en met 4 juni 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020042629. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 4 juni 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  •  digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  •  digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  •  per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  •  per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020042629

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020042629.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.