2020041506 - Pierstraat 322 - Aktename IIOA-kl3

2020041506 - Pierstraat 322 - Het schepencollege heeft in zitting van 7 mei 2020 akte genomen van een IIOA klasse 3 zijnde een bronbemaling.