2020041392 - Pastoriestraat 9 - Vergunning

2020041392 - Pastoriestraat 9 - Het schepencollege heeft in zitting vann 24.09.2020 een vergunning verleend voor het wijzigen van een verkaveling.