2020040464 - Meylweg 32 - Vergunning

2020040464 - Meylweg 32 - Het schepencollege heeft in zitting van 24.09.2020 een vergunning verleend voor het bouwen van een tweewoonst.