2020038134 - Prins Boudewijnlaan 7D - Vergunning

2020038134 - Prins Boudewijnlaan 7D - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 akte genomen van de omgevingsmelding IIOA klasse 3 voor het exploiteren van een distributiecabine.