2020037793 - Prins Boudewijnlaan 7C - Vergunning

2020037793 - Prins Boudewijnlaan 7C - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 akte genomen van een omgevingsmelding IIOA klasse 3 voor het exploiteren van een distributiecabine.