2020037381 - Prins Boudewijnlaan 7A - Vergunning

2020037381 - Prins Boudewijnlaan 7A - Het schepencollege heeft in zitting van 9 april 2020 akte genomen van de de omgevingsmelding IIOA klasse 3 voor het exploiteren van een distributiecabine.