2020036986 - Keizershoek 44A - Vergunning

202003 - 6986Keizershoek 44A - Het schepencollege heeft in zitting van 16 april 2020 een vergunning verleend voor de aanleg van een bijgebouw, zwembad en andere verhardingen.