2020036028 - Groeningenlei 29, 31, 33 en 35 - het verbouwen van een handelspand

OPENBAAR ONDERZOEK aanvraag omgevingsvergunning LCV NV - GROENINGENLEI - VERBOUWING

Wij delen jou mee dat door LOGISTIEK CENTER VILVOORDE NV een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend. De aanvraag heeft betrekking op een perceel gelegen Groeningenlei 29, Groeningenlei 31, Groeningenlei 33, Groeningenlei 35, kadastraal gekend als Kontich afdeling 1 sectie B nummers 325X, 327M, 330Y, 330Z, 330C2, 330K en 330A2.

De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen omvatten het verbouwen van een handelspand

De exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten de rubrieken:

Nieuw - 5.3.1°a) - Aangevraagd voor de opslag van maximaal 1000 kg pesticiden (biociden en gewasbeschermingsmiddelen zoals fungiciden, insecticiden herbiciden) die geen gevarensymbool hebben endus niet zijn ingedeeld in rubriek 17.

Nieuw - 12.2.1° - Aangevraagd voor een transformator met een individueel nominaal vermogen van 160 kVA

Nieuw - 12.3.2° - Aangevraagd voor accumulatoren (batterijladers) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 30 kW.

Nieuw - 16.3.2°a) - Aangevraagd voor een warmtepomp/aircoditioninginstallatie voor verwarming/koeling met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 40 kW en een persluchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20 kW

Nieuw - 17.1.2.1.1° - Aangevraagd voor de maximale opslag van 10000 liter gas in verplaatsbare recipiënten (gasflessen voor particuliere verkoop in veiligheidskooi buiten)

Nieuw - 17.4. - Aangevraagd voor de opslag van maximaal 4990 kg/liter gevaarlijke producten zoals reinigingsmiddelen, lakken, cement,... in kleine verpakkingen

Nieuw - 19.3.1°b) - Aangevraagd voor een machine voor het machanisch bewerken van hout (zaagmachine) met een maximaal geïnstalleerde totale drijfkracht van 20 kW

Nieuw - 19.6.2°a) - Aangevraagd voor de opslag van maximaal 200m³ hout en voorwerpen van hout in een lokaal.

Nieuw - 23.3.2°a) - Aangevraagd voor de maximale opslag van 20 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststof in een lokaal.

De aanvraag kan je inkijken vanaf 4 mei 2020 tot en met 3 juni 2020.

Het volledige dossier ligt ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente. Je dient hiervoor een afspraak maken via www.kontich.be of via het telefoonnummer 03 246 25 50 met vermelding van het dossiernummer OMV_2020036028. Bij het inkijken van het dossier is het niet toegelaten dat er foto’s genomen worden van de plannen en andere documenten uit het dossier.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen tot en met 3 juni 2020 op volgende wijze worden ingediend:

  • - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)
  • - digitaal via het elektronisch loket van de gemeente Kontich (kontich.be/openbaaronderzoek - e-formulier )
  • - per aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het Gemeentehuis Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich
  • - per mail naar openbaaronderzoek@kontich.be met vermelding van het dossiernummer OMV_2020036028

Vermeld duidelijk op: Bezwaar/OMV_2020036028.

Jouw opmerkingen en de bezwaren zullen beoordeeld worden door de gemeentelijke omgevingsambtenaar. Deze beoordeling wordt opgenomen in de besluitvorming van het college van burgemeester en schepenen.

De beslissing over de aanvraag is raadpleegbaar op de website nadat het college van burgemeester een uitspraak heeft geformuleerd.